Θεοχάρης Αγγελίδης

Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών.

Με 30χρονη, ιδιαίτερα εντατική, άσκηση της δικηγορίας κυρίως στους τομείς του αυτοκινητικού και του μεταφορικού δικαίου, στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις και στο διοικητικό δίκαιο αλλά και της γενικής δικηγορίας. Εισηγητής σε πολλά συνέδρια σχετικά με τους ανωτέρω τομείς, συγγραφέας επιστημονικών άρθρων, με μεγάλη εμπειρία στην επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων και με σοβαρό κοινωνιολογικό και ψυχολογικό γνωστικό υπόβαθρο. Μεταφραστής από τα γερμανικά του βιβλίου του Besemer: «Διαμεσολάβηση – Μεσολάβηση σε Συγκρούσεις», μιλάει με άνεση εκτός από τα γερμανικά και τα αγγλικά, κινείται επαγγελματικά σε όλη την Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Μέλος του δραστηριοποιούμενου σε ολόκληρο τον κόσμο Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου για την Ολοκληρωμένη Διαμεσολάβηση, με έδρα την Γερμανία IntegrierteMediatione.V“, με έδρα την Γερμανία και συνεκπρόσωπός του στην Ελλάδα.

Ρούλα Τσιρτσίδου

Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών.

Με πολύχρονη, ιδιαίτερα εντατική, άσκηση της δικηγορίας κυρίως στους τομείς του αστικού και του διοικητικού δικαίου αλλά και της γενικής δικηγορίας. Μιλάει άπταιστα γερμανικά και πολύ καλά αγγλικά. Μέλος του δραστηριοποιούμενου σε ολόκληρο τον κόσμο Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου για την Ολοκληρωμένη Διαμεσολάβηση, με έδρα τη Γερμανία „IntegrierteMediatione.V“ και συνεκπρόσωπός του στην Ελλάδα.