ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΑΜΚΕ «ΙΝΚΑΔΙΓ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του, όλοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών, είναι τα ακόλουθα:

1) Πρόεδρος: Τανάσκος Χρήστος,

2) Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Χαραμίδης,

3) Οικονομικός Διευθυντής: Ιφιγένεια Ψωμά,

4) Μέλος- Γραμματέας: Χρήστος Μητώσης

5) Μέλος: Βασίλειος Λαζαρίδης

 

Διευθυντής του Φορέα είναι ο Πρόεδρος αυτού, Χρήστος Τανάσκος

Διευθυντής Κατάρτισης είναι ο Θεοχάρης Αγγελίδης

Συντονιστής ενεργειών κατάρτισης είναι ο Νικόλαος Χαραμίδης και

Υπεύθυνος Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων είναι ο Χρήστος Μητώσης