Το «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ- ΙΝ.ΚΑ.ΔΙ.Γ.» με το διακριτικό τίτλο «ΙΝΚΑΔΙΓ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΜΚΕ) που ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 198 επ. του ν. 4512/2018,που αφορά στη διαμεσολάβηση σε αστικής και εμπορικές υποθέσεις, από τον Δικηγορικό Σύλλογο Γιαννιτσών.

Έδρα της είναι η πόλη των Γιαννιτσών και στεγάζεται στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών, στην οδό Παπαϊωάννου 36.

Στα πλαίσια της λειτουργίας του το «ΙΝΚΑΔΙΓ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» μπορεί να δρα αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ιδιωτικούς ή δημόσιους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς και να διοργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις, εκθέσεις.